PNO Media

Voor PNO Media heb ik begin 2020 een contentstrategie ontwikkeld die gedurende 2020-2022 houvast geeft voor de communicatie-activiteiten, zowel online als offline. De strategie is ontwikkeld in opdracht van bureau The Odd Shop.