Privacy, Cookies & Algemene Voorwaarden

22 mei 2018

Privacy is in veel gevallen belangrijk, vaak zelfs als je het eigenlijk niet verwacht. Brands Matter is toegewijd om te zorgen dat de privacy van haar klanten, en de klanten van haar klanten wordt beschermd tegen ongewenste en onverwachte gevolgen. De Europees en Nederlandse wetgever helpt hierbij. Ze heeft wetgeving welke voor een groot deel bepaald hoe verschillende organisaties die samenwerken hier mee moeten omgaan. De wetgeving is de GDPR en de AVG.

1. PERSOONSGEGEVENS

Van mijn prospects en klanten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email adres waarmee de klant communiceert
 • 06-nummer waarmee de klant communiceert

Trajecten van prospects en klanten lopen soms een paar dagen. Soms duurt het jaren voordat een klant of prospect definitief geen contact meer opneemt. De meeste informatie die we hebben is eenvoudig te vinden op linkedin en de website van dergelijke klanten. Het persoonsgegeven welke als kritisch wordt bestempeld is het 06 nummer en het email adres. Verder kan het zijn dat de inhoud van de email kritisch is.

2. VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen tenzij dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Verder werk ik met tools, technieken en bedrijven welke zelf ook duidelijk zijn over hoe ze met privacy omgaan en werken conform de GDPR wetgeving. Met deze leveranciers/verwerkers teken ik de juiste verwerkers overeenkomsten.

2.1 IK WERK BIJVOORBEELD VEEL MET:

 • Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/
 • Google Tag Manager https://privacy.google.com/businesses/compliance/
 • Google Drive https://privacy.google.com/businesses/compliance/

3. COOKIES

Mijn website gebruikt Statistic Cookies. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden in uw browser. Hier kan ik bijvoorbeeld mee zien dat bezoekers opnieuw op de website komen of dat het om een nieuwe bezoeker gaat. Deze data wordt vervolgens naar Google Analytics gestuurd maar zijn nooit te herleiden naar een individuele gebruiker en zijn daarom dus anoniem. Mocht u toch niet willen dat deze Statistic Cookies verzameld worden, dan kunt u via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat sommige dingen van websites dan niet meer zo goed werken. 6.1 Cookies die wij plaatsen wanneer je akkoord gaat:

4. GOOGLE ANALYTICS

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Google verwijdert de gegevens na 14 maanden.

5. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer mijn website wijzigt, moeten ik soms ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

6. INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen via joyce@brandsmatter.nl U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

7. Algemene Voorwaarden Brands Matter

AV – Brands Matter 2018